Návrh a realizácia kamerových systémov

Zabezpečíme komplexnú dodávku kamerového systému pre vašu chatu, byt, dom, firmu, alebo celý objekt.

Analógové aj digitálne kamery 

Analógové kamery sú stále populárne. Najnovšie analógové kamery obsahujú 1.3-2 megapixelové snímače. Pri výmene kamier sa dá teda použiť starý existujúci koaxiálny rozvod. Oproti digitálnym je obraz prenášaný na monitor bez omeškania (v reálnom čase). 

Digitálne kamery pracujú ako počítačové zariadenia a signál sa šírí protokolom TCP/IP cez pevnú kabeláž počítačovej siete (konektory RJ45), alebo bezdrôtovo cez WIFI. Na trhu je široký výber kamier s rôznymi podporovanými rozlíšeniami.

Prevedením sú kamery rozdelené na interiérové a exteriérové. Exteriérové majú obvykle zabudované vyhrievanie zariadenia proti zahmievaniu v zimnom období. Oba druhy sú v rôznych prevedeniach odolnosti voči vandalizmu, krádeži (vchody v panelákoch). Záber kamery môže byť bežný, celopriestorový (tzv.rybie oko), prípadne môže byť kamera rozšírena o optický zoom, ak je napr. potrebné snímať len bránu z väčšej vzdialenosti (umiestnenie na budove).

V noci býva kamera prisvecovaná pomocou interného, alebo externého IR (infračerveného) prísvitu. Prípadne externým svetlom aktivovaným pohybovým snímačom.

Záznamníky

Dodávame lacné a kvalitné záznamníky v rôznych prevedeniach. Odlišujú sa podľa množstva pripojiteľných zariadení. Typu podporovaných zariadení (analógové, digitálne, kombinované), veľkosti úložného priestoru. Záznamníky môžu byť umiestnené samostatne, alebo môžu byť prepojené do internetu na vzdialené sledovanie. Na kamerách sa dajú nastaviť zóny, ktoré budú reagovať na aktiváciu záznamu, alebo poplachu.

V prípade zložitejších inštalácií záznamníky nahrádzajú výkonné počítačové servery a špeciálny kamerový softvér.