Ekologická likvidácia použitej elektroniky

Elektronické zariadenia môžu obsahovať v rôznom množstve drahé kovy, ale aj jedovaté látky. Zabezpečíme likvidáciu použitej, neopraviteľnej a vyradenej elektroniky všetkých druhov. Prepošleme tovar do špecializovaných firiem na likvidáciu odpadu. Tie rozseparajú časti zariadení a recyklovatelný materiál sa znovu použije. Minimalizuje sa tak negatívny dopad zariadení na naše životné prostredie.

Elektroodpad

Elektroodpad podľa č. 79/2015 Z.z. (§ 32 ods. 6) sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Ďakujeme, že sa správate ku svojmu okoliu a životnému prostrediu zodpovedne.